Bevezető

Dr. Élő Gábor
Információs Társadalom Oktató-és Kutatócsoport

(ITOK)

 A kutatócsoport vezetője:
Dr. Élő Gábor PhD, egyetemi docens

E-mail: elo@sze.hu   
T
elefon: (96) 503-400/3142  
A kutatócsoport tagjainak száma:   
3 fő kutató, változó számú egyetemi hallgató

 Dear Visitors, for our English introduction please click here! 

A kutatócsoport rövid bemutatása, tevékenységei:
Az Információs Társadalom Oktató-és Kutatócsoport (ITOK) tevékenysége elsősorban az információs és kommunikációs technológia emberszabású(bb) alkalmazásához és fejlesztéséhez, az információs társadalom kérdései iránti tudatosság növekedéséhez kívánnak hozzájárulni, a kutatási és oktatási mellett projektszervezői- és tanácsadói szerepet is vállalva.

A csoport célja intézményi hátteret, kommunikációs közeget és megfelelő infrastruktúrát adni újfajta, kooperatív tudástermelő folyamatoknak, terepet biztosítani új ötletek megjelenítésének és érlelésének, minél nagyobb nyilvánosságot teremteni a sorsdöntőnek érzett információs társadalmi és az ezekkel összefüggő technológiai kérdéseknek.

Kutatási projekt:
Beépített (beágyazott) infokommunikációs megoldások (AAL) kutatás-fejlesztése autóipari, méréstechnikai, egészségügyi és gyógyászati, illetve világítástechnikai területeken.

Kutatási kérdések:
A nem technikai jellegű problémák elemzése, új, elvileg is más eszközkoncepciók fejlesztése, a használhatóságuk szintjeinek elvi modellezése.

A kutatás során alkalmazott módszerek:
Kutatás-fejlesztési projektek végrehajtása.

Eredmények:
Létrejött több olyan koncepció és prototípus, amely alapját képezi a piaci termékek fejlesztésének.

 

Information Society Education- and research Group (ITOK) 

Leader of the Research Group: Dr. Gábor Élő PhD, university associate professor
E-mail: elo@sze.hu
Telephone: +36 96 503-400/3142
Number of Research Group members:  3 and varying number of university students

Brief summary, activities of the research group
The activity of the Information Society Education- and Research Group (ITOK) aims to contribute to the more anthropomorphous application and development of information and communication technology, the increase of consciousness towards questions of the information society. It also assumes the project leader and advisory role, in addition to research and education role. The aim of the group is to provide an institutional background, communication medium and suitable infrastructure for novel cooperative knowledge-producing processes, ensure an area for encouraging and facilitating new ideas, creating the largest possible public forum for questions that are considered crucial for the information society and the connecting technological questions.

Research project:
Development of the built-in (embedded) info-communication solutions (AAL) in the field of the automotive industry, measuring technology, health and therapy and illuminating engineering.

Research issues:
Analysis of non-technical problems; development of new, theoretically also different concepts of devices; theoretical modeling of their application.

Methods applied during the research:
implementing R&D projects.

Results:  
everal concepts and prototypes have been created, which would serve as basis for the development of various products for different market segments.

Eseménynaptár

Bejelentkezés a 2018/19. tanév II. félévére 2019. január 24. 06:00 - 2019. február 2. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2019. január 26. 00:00 - 01:00
MÉK Gazdász Bál 2019. január 26. 18:00 - 23:00

Hírlevél feliratkozás